Välkommen
Företaget
Produkter
Toaletter
Toaletter
Toaletter
Toaletter
Toaletter
Prislistor
Fyndhörnan
Kontakta oss

WM-Ekologens kretslopps-toaletter
- med urinavskiljande system -

Bakgrund och information om WM Ekologens kretsloppstoaletter
 
Mats Wolgast Uppsalaprofessorn Mats Wolgast, BMC, redogör här för sin strävan efter ett system, för återvinning av avloppets närsalter samtidigt som det eleminerar utsläpp av patogena bakterier och virus - framför-
allt de som ligger bakom ungdomsdiabetes.

Tryck här för mer information

Toaletter
Urinsorternade porslinstoaletter ( flera modeller )
TODO miljö-toalett ( Förmultningstoalett )
Porso Spoltoalett ( 0,2 - 0,5 liter/spolning )

BDT ( Bad-Disk-Tvätt )
Infiltra Biologisk Sandfilter ock kompaktfilter
Infiltra Bioplattor ( för infiltration )

Kärl & Cisterner
Glasfiberarmerad polyester ( GRP )
1 000 - 100 000 liter
Porso miljö- och Krestloppstankar
Avloppstankar ( Rätt utförda ), alla funktioner i manhålsröret
Smalavskiljare ( Typgodkännda )
Fördelningsbrunnar ( Självjusteranade )
Inspektionsbrunnar
Pumpbrunnar - med eller utan monterad pump
Sandfilterbrunnar
Vattencisterner
Olje- och diseltankar
Spilloljetankar
Kemikalietankar
Olje- och bensinavskiljare ( tre modeller )
Fettavskiljare
Specialtillverkning av tankar

Porso Nivålarm för:
Vatten och avlopp ( även för dräneringsbrunnar )
Oljetankar ( hög- och lågnivå )
Oljeskiljare med reläutgång som standard
Specialtillverkning av larm för olika ändamål

Porso Miljö-konsult
Vi hjälper Dig med planering av Ditt avloppssystem
Vilka möjligheter som finns
Vilket system som passar just Din fastighet
Upprättar ritningar och ansökningshandlingar till Din kommun


Vatten och luftspolande toaletter:
- med urinavskiljande system -

ES-System (enkelspolning)
Art.nr WM-ES

Urin spolas med en självstängande ventil c:a 0,1 liter vatten till en tank eller infiltration enligt kommunens anvisningar.  
Tryck här för mer information
  Toalett
DS-System (dubbelspolning)
Art.nr WM-DS

Urin spolas med c:a 0,2 liter vatten till tank eller infiltration enligt kommunens anvisningar.   
Tryck här för mer information
  Toalett
Ekovak toalettsystem (spolar med luft)
Art.nr Ekovak

Urin spolas separat med självfall till tank eller infiltration enligt kommunens anvisningar. Det fasta toalettavfallet spolas med luft och 0,5-0,7 liter vatten till kompost eller tank.
Tryck här för mer information
  Toalett

WM-Brunnen (med spolning för urin)
Art.nr WM-Brunnen

WM-Brunnen kräver inget specifikt utrymme under huset. Tömningen görs enkelt genom att vippa toaletten med fotplattan framåt, varvid kärlet eller säcken i behållaren lätt kan lyftas upp.  
Tryck här för mer information
  Toalett
WM-Brunnen "Rosenbrunn".
Art.nr Rosen-Brunnen

För mer information kontakta Porso AB, tel. 031-93 55 64,
031-21 22 14 eller Mobiltel. 0707-19 50 62.
Toalett rosenbrunnen

Porso spoltoalett ( se "Bravura")
Snålspolande toalett för fritidshus och båtar
Art.nr RSK 796 96 03
 • En miljövänlig toalett.
 • En utav marknadens mest prisvärda.
 • Dessutom marknadens mest vattensnålaste (2-5 dl).
 • Lätt att installera.
 • Luktfri.
 • Godkänd av Statens Planverk.
Tryck här för mer information
  Spoltoalett

Tillbehör Toaletter
Övergångssats 23-45mm.
Med denna övergångssatts kan du enkelt montera urinavloppsslangen på WM-(ES?) urinsorterande porslinstoalett.  
Tryck här för mer information
  Övergångssats
Porso avluftningssystem med Spiro 100 mm rör.
Räkna ut hur många längder á 3 meter (vi levererar endast hela längder) du behöver, samt hur många böjar, muffar och eventuella rensböjar mm.
Tänk på att göra s.k. snälla böjar, så att inte fläktens kapacitet försämras i onödan.  
Tryck här för mer information
  Avluftsystem
Porso Tank och behållar-program
(Finns i materialen Glasfiber, Polyetén och Betong)
- med inbyggda urinhygienisering-system -
Urintank med inbyggd urinhygieniserings-tank
Tank i glasfiberarmerad polyester med inbyggd urinhygieniserings-tank. Ingår förlängningsrör 600x900 mm fast monterat, nedfallsskydd, låsbart lock och nivålarm. Tanken finns även i betongutförande.  
Tryck här för mer information
  Tank
Kombinerad Urintank med inbyggd urinhygieniserings-tank och BDT-avskiljare
Tank i glasfiberarmerad polyester med inbyggd urinhygieniserings-tank och BDT-avskiljare. Ingår 2 st förlängningsrör 600x900 mm fast monterat, 2 st nedfallsskydd, låsbart lock och nivålarm. Tanken finns även i betongutförande.  
Tryck här för mer information
  Tank
Kombinerad Fekaliehygieniserings-tank och BDT avskiljare (2-kammars)
Tank i glasfiberarmerad polyester med kombinerad Fekaliehygieniserings-tank och BDT avskiljare (2-kammars). Ingår 2 st förlängningsrör 600x900 mm fast monterat, 2 st nedfallsskydd, låsbart lock och nivålarm. Tanken finns även i betongutförande.  
Tryck här för mer information
  Tank
Kombinerad Urin-Fekalie hygieniserings-BDT-avskiljartank.
Tank i glasfiberarmerad polyester med kombinerad Urin-Fekalie hygieniserings-BDT-avskiljartank. Ingår 3 st förlängningsrör 600x900 mm fast monterat, 3 st nedfallsskydd, låsbart lock och nivålarm. Tanken finns även i betongutförande.  
Tryck här för mer information
  Tank
Kompletering av befintlig avloppstank med Urinavskiljare
Till Er befintliga avloppstank kan man ansluta en P-URI-SLAM behållare. OBS! Den befintliga avloppstanken måste avhygieniseras före urinpåfyllning.
Tryck här för mer information
  Tank

Porso Tankremmar
Se till att säkra upp din tank ordentligt !
- testad hos Statens Provningsanstalt -
Porso Tankrem 5,5 och 6,5 meter
Art.nr RSK 563 61 13 (5,5 m)
Art.nr RSK 563 61 21 (6,5 m)

Porso tankrem är en komplett surrningsanordning avsedd att förhindra rörelser hor nedgrävda tankar och behållare. Surrningen medger enklast möjliga handhavande och passar för alla tankdiametrar.
Hållfastheten medger en säkerhetsfaktor av 1:2,5.

Tankremmen är testad hos Statens Provningsanstalt enligt intyg nr. 76521:64

  Tankrem
Provningsresultat:

Belastning i kp Töjning %
500 2,0
750 2,8
2210 (brottlast) 8,3
Applicerad på tank har varje surrning en brott hållfasthet av min. 4000 kp.

Tryck här för mer information

Porso Nivålarm
Bra när du vill ha kontroll på vätskenivån i din tank !
- allt i oljebestänigt material -
Porso Nivålarm för avloppstankar, vattentankar, dagvattenbrunnar, oljetankar m.m.
Kan lätt kopplas om till omvänd funktion.

Följande larm-varianter finns:

 • Porso nivålarm för batteri, grundmodell 9V för avloppstankar, vattentankar och dagvattenbrunnar.
  Art.nr RSK 561 85 28
 • Porso nivålarm för oljetankar lågnivå-larm
  Art.nr RSK 563 56 05
 • Porsonivålarm för oljetankar kombinerade hög-låg-nivå
  Art.nr RSK 563 56 06
 • Porso nivålarm för oljetankar hög-nivå (falltankslarm)
  Art.nr RSK 563 56 07

Genom att sätta in ett Porso nivålarm får du en enkel kontroll av vätskenivån i avloppstanken.
Larmen har både ljud och ljus. Samt är försett med uttag för yttre larm.
Som tillbehör kan du koppla till en larmpanel ( RSK 561 85 27 ) för att få tillgång till larm i annan del av fastigheten. Du kan koppla till en Sirén med blixtljus ( RSK 561 85 29 ) för yttre larm t.ex. utomhus.
Drift med 220V, som du kompletterar med en batterieliminator 220/12V

Tryck här för mer information

  Nivålarm

Porso Nivålarms larmfunktioner.


Larmet har både ljud och ljus, samt är försett med uttag för yttre larm som standard

Du kan koppla till en Sirén med blixtljus RSK 561 85 29 för yttre larm t.ex. tomhus.


Drift med 220V, som du kompletterar med en batterieliminator 220/12V


Tryck här för mer information

  Nivålarm

Porso Nivålarm Extrautrustning:
Larm-konsoll
Art.nr RSK 561 85 26

Larm-konsoll 1,15 meter med 1 tums förskruvning i änden för larmet.


Tryck här för mer information

  Nivålarm

Porso Nivåvippor utan Kvicksilver
Finns för olika ändamål och användningsområden.

Följande vipp-varianter finns:

 • Universalvippa
  Art.nr RSK 561 85 23
 • Högnivåvippa för vatten
  Art.nr RSK 561 85 14
 • Högnivåvippa för olja med 1 m kabel och stödrör G25
  Art.nr RSK 563 56 13
 • Lågnivåvippa för olja alt. vatten för standardtank
  Art.nr RSK 561 85 15 (vatten), RSK 563 56 08 (olja)
 • Hög-lågnivåvippor för olja special för standardtank
  Art.nr RSK 561 85 12 (olja special), RSK 563 56 11 (olja)
 • Nivåvippa för vertikal montering. Kan tillverkas för önskad funktion
  Art.nr RSK 561 85 21 (vatten), RSK 563 56 14 (olja)

Tryck här för mer information

  Nivålarm

Ejektor för urin/vatten gödsling
Ejektor Septum för urin/vatten-gödsling.
Septums ejektor blandar urin och vatten i rätt porpotioner, samtidigt som den ger en mjuk stråle. Urin och vatten i rätt proportionelig blandning är ett mycket effektivt och miljövänligt gödningsmedel.  
Tryck här för mer information
  Ejector

Infiltra Biobädd
- För lokalt omhändertagande av avloppsvatten (BDT-vatten) -
Infiltra Biobädd består av moduler.
Modulerna som är två meter långa, 0,9 meter breda och 0,7 meter djupa. Modulerna dockas ihop till önskad längd.
Processen bygger på naturligt förekommande mikroorganismer, som ges en god arbetsmiljö i biobädden och som blir effektiva i sitt arbete med att bryta ned föroreningar i den biohud som bildas.  
Tryck här för mer information
  infiltra biobädd
Välkommen Företaget Produkter Prislistor Fyndhörnan Kontakta oss


Porso VVS Agenturer AB - Sofielundsvägen 50, 429 44 SÄRÖ
Tel: 031-93 55 64,  Fax: 031-93 55 98
Mobiltel: 0707-19 50 62 E-post: info@porso.se